Souvky

Kruh pro sběr a výzkum souvků v České republice

Co je na stránce nového?

10.12.2005 Upravena a doplněna fotogalerie
29.1.2005 Nová grafika webové stránky
30.1.2005 Přidán článek o tvarech souvků
8.3.2005 Upravena a doplněna fotogalerie

Informace

Koncem roku 2001 vznikl kruh pro sběr a výzkum souvků v ČR jako neformální pracovní společenství lidí, kteří se profesionálně nebo amatérsky zabývají sběrem, výzkumem a jakýmkoliv využitím ledovcových souvků. Kruh nemá žádné orgány, nevyžaduje a nedostává žádné příspěvky a "administrativní centrum" má ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk. V současné době má 11 členů z Čech, Moravy a Slezska a jednoho "dopisujícího" člena z Lužice (Lužický Srb, znalý češtiny).
Jak ani jinak nemůže být, členové jsou v rozdílné míře aktivní. Aktivita některých je pozoruhodná, máme však také členy toho času "spící".
Udržujeme styky a určité formy spolupráce s mezinárodní společností "Gesellschaft für Geschiebekunde" se sídly na univerzitách v Hamburku a Greifswaldu. Tato mezinárodní dobře organizovaná společnost sdružuje několik stovek odborníků a amatérských zájemců z Evropy, především z Německa. Německo je kolébkou výzkumu souvků a němčina je jeho "úřední řečí".

Kontakty na Kruh:

Poštovní adresa: Vlastivědné muzeum
Hlavní třída 22
78701 Šumperk
Elektronická adresa: koordinátor kruhu
Podněty a návrhy k webové stránce posílejte správci stránek